POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r, przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana podopiecznych,  przez firmę: PORSA SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK.

Firma PORSA SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK z informuje, że w związku z realizacją obowiązków względem RODO:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PORSA SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK, z siedzibą w Warszawie (03-941), przy ul Zwycięzców 4D, NIP: 952-136-58-84.

1.
Firma może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • rejestracyjnych w celach świadczenia usług dla Pana/Pani, które są przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej przez firmę;
 • przechowywania danych Pani/Pana w systemie wewnętrznym firmy, służącym do obsługi świadczonych Pani/Panu usług przez firmę;
 • przechowywania danych Pani/Pana na wystawionych na Pani/Pana prośbę faktur za wykonane usługi, w tym
  w systemie księgowym;
 • kontroli wykorzystywanych przez Panią/Pana ilości usług świadczonych przez firmę;
2. W związku z wykonywaną przez firmę PORSA SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK działalnością może dochodzić do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy, że powyższe dane Pani/Pana, będą gromadzone
i przechowywane tylko i wyłącznie w sprawach niezbędnych dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Ponadto informujemy, że w każdej chwili Pani/Pan ma możliwość wycofania zgody oraz wglądu w gromadzone dane a także możliwości zmiany danych, usunięcia danych ze zbiorów prowadzonych przez firmę.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
4. W związku z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem danych przez firmę, ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązana jest firma;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 • usunięcia danych ze zbiorów firmy, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli nie wykluczają tego inne przepisy prawa, w tym przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej przez firmę,
          a także
 • z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania art. 21 ust. 1 RODO,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim art. 21 ust. 2 RODO.
5. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez firmę PORSA SYSTEMY MEBLOWE MIROSŁAW KRYSIAK, narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Na stronie internetowej korzystamy z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Pani/Pana urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i nie powodują zamian w ustawieniach Pani/Pana urządzeniach. Wykorzystywane są w celach statystycznych i marketingowych. Korzystając z odpowiednich opcji używanej przeglądarki w każdej chwili może Pani/Pan usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. Jest to równoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania.

 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM INFORMUJEMY, ŻE JEŻELI PAŃSTWO NIE WYRAŻACIE ZGODY NA GROMADZENIE, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NIEZBĘDNYCH DLA CELÓW ŚWIADCZENIA PRZEZ FIRMĘ USŁUG, PROSIMY O NIE PODJEMOWANIE WSPÓŁPRACY Z NASZĄ FIRMĄ. BRAK PISEMNEJ NIECHĘCI UZNANY ZOSTANIE JAKO ZGODA NA GROMADZENIE
I PRZETWARZANIE DANYCH.